Wrota Celne – łatwa i szybka obsługa zgłoszeń celnych

 

Wrota Celne umożliwiają firmom prowadzącym wymianę handlową z kontrahentami zagranicznymi sprawne dokonywanie zgłoszeń celnych, a płatnikom akcyzy dostarczają narzędzia do rozliczania podatku oraz obsługi przemieszczeń wyrobów akcyzowych między składami podatkowymi.

 

Korzystając z Wrót Celnych:

 • sprawnie obsłużysz każdą transakcję wymagającą kontaktu ze Służbą Celną,
 • zminimalizujesz koszt obsługi zabezpieczeń podatku akcyzowego,
 • scalisz obsługę zgłoszeń celnych z własnym systemem informatycznym,
 • unikniesz kosztów inwestycji w infrastrukturę informatyczną,
 • uzyskasz wsparcie techniczne i merytoryczne specjalistów SKG.

 

Wrota Celne - system celny, oprogramowanie celne, import, eksport, tranzyt - SKG

Wrota Celne to rozwiązanie w chmurze, umożliwiające łatwą komunikację z systemami celnymi. Ponadto:

 • oferuje jeden interfejs do różnych systemów celnych i akcyzowych,
 • upraszcza wiązanie korespondencji w wątki i archiwizację dokumentów,
 • obsługuje wszystkie konieczne operacje na dokumentach (edycja, podpis elektroniczny, wysyłka i odbiór komunikatów zwrotnych) w jednej aplikacji.

 

Wrota Celne posiadają szereg praktycznych funkcji:

 • wbudowany kalkulator opłat celnych, kontrolujący poprawność kodów taryfowych i wyliczający obowiązujące w dniu wypełnienia dokumentu wysokości opłat,
 • kontrolę poprawności danych oraz możliwość edycji dokumentu przez upoważnione osoby przed podpisaniem i wysłaniem go do systemu celnego,
 • zarządzanie rejestrem spraw, z łatwym dostępem do spraw bieżących i zakończonych,
 • zestawienia i raporty, eksport danych do pliku XML i Excel,
 • możliwość zmiany języka interfejsu programu.

 

Dane do zgłoszeń mogą być przekazywane drogą elektroniczną z korporacyjnego systemu ERP.

 

Rozwój Wrót Celnych współfinansowany był w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Więcej informacji znajduje się tutaj.

 

Portal Wrota Celne znajduje się pod adresem www.wrotacelne.pl

 

 

                  Innowacyjna Gospodarka                   Unia Europejska