Budowanie organizacji usługowej

Efektywność organizacji

W dobie rosnących oczekiwań w stosunku do wydajności firmy rośnie zapotrzebowanie na nowe modele funkcjonowania organizacji. Dąży się do tego żeby organizacja była w największym możliwym stopniu efektywna a koszty funkcjonowania można było łatwo podzielić ze względu na ich stopień zmienności i nośnik kosztu.

 

Aby zapewnić najlepszą efektywność, procesy biznesowe w firmie często przypominają procesy gospodarcze, gdzie jeden dział firmy świadczy mierzalną usługę innemu działowi, za którą dokonywany jest transfer wewnętrzny środków.

 

Wprowadzenie takiej organizacji często wymaga zmiany w systemach informatycznych, która ma na celu wprowadzenie takiego samego modelu do środowiska systemów IT – jeden system świadczy usługę innym systemom na podstawie pewnego kontraktu. Zmiana taka szczególnie dotyczy integracji systemów.

 

Stojąc przed zadaniem zintegrowania systemów warto zrobić to zgodnie z funkcjonującymi na świecie standardami, które wypracowane zostały w oparciu o doświadczenie z sukcesów i porażek wielu firm.

 

Doświadczenie mówi, że warto budować system informatyczny w taki sposób, aby móc ingerować w jego strukturę, a zwłaszcza w połączenia pomiędzy różnymi aplikacjami i modułami. Pozwala to w stosunkowo łatwy sposób dokonywać zmian takich jak wymiana jednego modułu lub całej aplikacji, przemodelowanie procesu biznesowego, dołączenie kolejnego modułu lub nowej aplikacji czy też diagnoza poprawności działania któregoś z systemów lub interfejsów pomiędzy systemami. Umożliwia to właściwą komunikację pomiędzy wewnętrznymi oddziałami firmy a nawet komunikację automatyczną systemu informatycznego z systemami dostawców, odbiorców czy administracji państwowej.

 

Ważnym elementem efektywnej integracji jest także uniknięcie modelu punkt-punkt, w którym opracowuje się specjalizowane interfejsy między konkretnymi systemami, co skutkuje coraz większym stopniem komplikacji infrastruktury integracyjnej i związanych z jej utrzymaniem kosztów.


Rozwiązanie

W tych celach stosowana jest szyna integracyjna, która pełni rolę tłumacza, mediatora oraz policjanta pomiędzy różnymi systemami informatycznymi, porządkując jednocześnie architekturę integracyjną przedsiębiorstwa i promując dobre praktyki w tym obszarze.

Integracja      Rysunek 1: Architektura integracyjna

 

Korzyści

Taka architektura systemów IT daje:

  • Przejrzystość połączeń pomiędzy różnymi systemami, co umożliwia szybkie dotarcie do źródła awarii, wykrycie potencjalnych problemów lub wpływu zmiany w systemie IT na działanie usług biznesowych.
  • Możliwość wprowadzenia prostego systemu rozliczania się zarówno wewnątrz organizacji i z partnerami zewnętrznymi.
  • Gotowość do wprowadzenia szybkiej zmiany niskim nakładem pracy.


Opis rozwiązania

Zastosowanie szyny integracyjnej jest dobrym punktem wyjścia do transformacji przedsiębiorstwa na kolejny poziom rozwoju architektury korporacyjnej, jakim jest architektura SOA (ang. Service Oriented Architecture) czyli architektura zorientowana na usługi. Pozwala ona na przekształcenie eksploatowanych w przedsiębiorstwie systemów we współdziałający “supersystem”, zapewniający orkiestrację procesów biznesowych przedsiębiorstwa z wykorzystaniem usług udostępnianych przez poszczególne aplikację dziedzinowe za pomocą silników procesowych BPMN, zorganizowanego rejestru usług oraz spójnego modelu danych biznesowych.

 

Integracja systemów – wprowadzenie modelu usługowego - SKG S.A.

Rysunek 2: Modelowanie usług

 

Projekt integracyjny z SKG

SKG posiada duże doświadczenie w projektach integracyjnych oraz związanych z realizacją architektury SOA nabyte podczas łączenia systemów w środowiskach zarówno mniejszych jak i dużych instalacjach w administracjach państwowych. Doświadczenie to daje nam swobodę w poruszaniu się w technologiach stosowanych w tego typu projektach – od produktów Open Source po technologie komercyjne oferowane przez czołowych dostawców rozwiązań integracyjnych i architektury SOA.