Systemy celne dla administracji państwowej

 

Projekty takie realizowane są na zamówienie administracji celnych państw.

 

Zrealizowane w ramach tych projektów rozwiązania znacznie zwiększają konkurencyjność gospodarki umożliwiając:

 • uproszczenie procedur celnych,
 • zmniejszenie kosztu obsługi eksportu i importu,
 • usprawnienie obsługi rosnącego woluminu towarów międzynarodowej wymiany handlowej, 
 • skuteczniejszą eliminowanie przypadków prób naruszenia prawa,
 • skuteczniejsze ściąganie należności celnych.

 

Na podstawie wieloletnich doświadczeń w budowaniu i serwisowaniu informatycznych systemów celnych w krajach członkowskich Unii Europejskiej SKG wypracowała koncepcyjny model systemu możliwy do zastosowania w różnych administracjach celnych państw biorących czynny udział w międzynarodowej wymianie towarowej.

 

Model ten opiera się na następującym założeniu – system celny nie posiada monolitycznej budowy, ale składa się ze współpracujących podsystemów, przy czym każdy z nich:

 • pracuje i może być rozwijany niezależnie od pozostałych, 
 • komunikuje się z pozostałymi poprzez dobrze zdefiniowane interfejsy, 
 • może pracować na różnych platformach sprzętowo-programowych, 
 • może pochodzić od różnych dostawców i być wytworzony w różnych technologiach, 
 • spełnia wymagania globalnych i regionalnych organizacji gospodarczych, handlowych i celnych, 
 • umożliwia szybkie i tanie dostosowanie funkcjonalności do lokalnych i regionalnych potrzeb.

 

 Systemy celne dla administracji państwowej - SKG

Rozwój systemu celno-podatkowego dla administracji celnych współfinansowany był w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Więcej informacji znajduje się tutaj.

 

                                                                   Innowacyjna Gospodarka               Unia Europejska