Wrota Celne SENT – zgłoszenia przewozów towarów wrażliwych

 

 

W związku z Ustawą o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która nakłada nowe obowiązki na podmioty przewożące tzw. towary wrażliwe, firma SKG rozszerza funkcjonalność portalu WROTA CELNE o komunikację z systemem SENT.

 

Nowe rozwiązanie zapewnia:

 • Wygodne tworzenie elektronicznych dokumentów wymaganych przez system SENT – zgłaszający tworzy dokument „Przewóz”, określając w intuicyjny sposób scenariusz przewozu – czy jest to przywóz z zagranicy, czy wywóz, czy też tranzyt lub przemieszczenie wyłącznie na obszarze Polski. System na tej podstawie tworzy odpowiedni rodzaj komunikatu.
 • Możliwość korzystania z automatycznie uzupełnianej bazy kontrahentów we Wrotach Celnych – aby ułatwić wypełnianie zgłoszenia.
 • Tworzenie szablonów danych o przewozach – w celu ułatwienia wypełniania kolejnych zgłoszeń.
 • Walidację – czyli sprawdzenie wysyłanego zgłoszenia pod względem poprawności danych przed jego wysyłką.
 • Wysyłanie odpowiednich komunikatów do systemu SENT i odbieranie odpowiedzi, automatyczne aktualizowanie stanu zgłoszenia na podstawie otrzymanych komunikatów.
 • Wrota Celne umożliwiają korzystanie z interfejsu niewizualnego, pozwalającego na automatyczne przesyłanie komunikatów z dedykowanego oprogramowania,
 • Możliwość aktualizacji danych przez zgłaszającego, uzupełnienia danych zgłoszenia przez przewoźnika, zamknięcia przez odbiorcę.
 • Podgląd listy przewozów, możliwość wielorakiego filtrowania i wyszukiwania – historia przewozów w zasięgu ręki.
 • Podgląd zgłoszenia przewozu, aktualnego stanu jego obsługi, wraz z wyszczególnieniem komunikatów wysyłanych i odbieranych z systemu SENT.
 • Możliwość podania adresu mailowego przewoźnika i odbiorcy – na który każdy z nich otrzyma numer referencyjny zgłoszenia oraz odpowiedni klucz dostępu.

 

Funkcjonalność ta skierowana jest do wszystkich uczestników przewozu: wysyłających, przewoźników i odbierających, aby każdej z tych grup umożliwić wykonanie specyficznych dla nich operacji w ramach procesu obsługi zgłoszenia.

Z usługą SENT użytkownik będzie się komunikować za pośrednictwem przeglądarki internetowej na komputerze stacjonarnym czy laptopie. Użytkownik nie ma potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania.

 

Istnieje możliwość zamówienia indywidualnych rozwiązań ułatwiających obsługę, dedykowanych dla dużych firm.

 

W ramach opłat abonamentowych naszym klientom oraz firmom korzystającym z usługi oferujemy pomoc techniczną. Nasi specjaliści pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 22.00.

 

Dodatkowo w najbliższym czasie planujemy rozszerzyć funkcjonalność dla usługi SENT we Wrotach Celnych o:

 • możliwość generowania zgłoszenia przewozu z dokumentu e-AD (EMCS)
 • automatyczną kontrolę terminów ważności przewozów
 • automatyczne zamykanie zgłoszeń po terminie
 • możliwość tworzenia oraz aktualizacji (uzupełniania) zgłoszeń SENT na podstawie danych z  systemu ERP lub z pliku o odpowiedniej strukturze (Excel, CSV)
 • wydruk zgłoszenia w formie papierowej – w przypadku procedury awaryjnej
 • kontrola stanu zgłoszeń oraz ich terminowości – ostrzeganie o zbliżającym się zakończeniu ważności numeru i kluczy
 • możliwość automatycznego zamykania zgłoszeń przewozów w terminie przewidzianym w ustawie
 • możliwość podania numeru telefonu przewoźnika i odbiorcy – na który będzie wysyłany numer referencyjny zgłoszenia oraz odpowiedni klucz dostępu.

 

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy (tel. 33 82 81 161, e-mail sent@skg.pl)

 

 

Portal Wrota Celne znajduje się pod adresem www.wrotacelne.pl