PLANUS – zaawansowany system obsługi procedur celnych

 

System PLANUS jest rozwiązaniem dla:

 

PLANUS pozwala między innymi:

 

PLANUS – system obsługi procedur celnych, oprogramowanie celne – SKG

PLANUS swoją funkcjonalnością obejmuje:

 

System PLANUS jest gotowy do połączenia z innymi systemami informatycznymi firmy z zachowaniem integralności architektury, procesów i transakcji.

 

System ten zapewnia maksymalną skalowalność oraz możliwość współdzielenia danych w środowisku rozproszonym. Zbudowany jest z najwyższą troską o zachowanie standardów bezpieczeństwa. Każda zmiana w treści dokumentów pozostawia ślad audytowy.

 

W przypadku nowelizacji obowiązujących aktów prawnych zapewniona jest pełna realizacja niezbędnych zmian funkcjonalnych, danych słownikowych, wydruków formularzy i realizowanych procedur biznesowych.

 

logo Planus