PLANUS – zaawansowany system obsługi procedur celnych

 

System PLANUS jest rozwiązaniem dla:

 • agencji celnych,
 • firm prowadzących znaczną liczbę transakcji objętych cłem,
 • firm obracających towarem akcyzowym.

 

PLANUS pozwala między innymi:

 • osiągnąć lepszą efektywność procesów biznesowych związanych z cłem i akcyzą, 
 • optymalizować wykorzystywanie zabezpieczeń i gwarancji, 
 • ściślej współpracować z urzędem celnym za pomocą elektronicznej wymiany dokumentów jednocześnie umożliwiając wygodną ewidencję transakcji i dokumentów,
 • uniknąć konieczności wielokrotnego wprowadzania tych samych danych dzięki integracji z zewnętrznymi systemami klasy ERP.

 

PLANUS – system obsługi procedur celnych, oprogramowanie celne – SKG

PLANUS swoją funkcjonalnością obejmuje:

 • procedury celne w zakresie przywozu, wywozu, tranzytu, zapewniając obsługę zgłoszeń celnych oraz automatyczną wymianę komunikatów z systemami administracji celnej (CELINA, ECS, NCTS, ICS),
 • generowanie deklaracji miesięcznych INTRASTAT,
 • obsługę składu celnego i podatkowego,
 • procedury uszlachetniania czynnego, 
 • ewidencje magazynowe, 
 • saldowanie zabezpieczeń i gwarancji,
 • prowadzenie rejestrów VAT w powiązaniu z procedurami celnymi,
 • automatyczne rozliczanie i fakturowanie kontrahentów za świadczone usługi agencji celnej.

 

System PLANUS jest gotowy do połączenia z innymi systemami informatycznymi firmy z zachowaniem integralności architektury, procesów i transakcji.

 

System ten zapewnia maksymalną skalowalność oraz możliwość współdzielenia danych w środowisku rozproszonym. Zbudowany jest z najwyższą troską o zachowanie standardów bezpieczeństwa. Każda zmiana w treści dokumentów pozostawia ślad audytowy.

 

W przypadku nowelizacji obowiązujących aktów prawnych zapewniona jest pełna realizacja niezbędnych zmian funkcjonalnych, danych słownikowych, wydruków formularzy i realizowanych procedur biznesowych.

 

logo Planus