Obsługa celna transakcji handlowych

 

SKG dostarcza rozwiązania wspomagające obsługę procedur celnych wykorzystywane przez administracje państwowe oraz firmy uczestniczące w międzynarodowej wymianie handlowej

 

Systemy te pozwalają całkowicie wyeliminować papierowe wersje dokumentów celnych i usprawnić komunikację między urzędem celnym a firmą. Przy lawinowo rosnącej liczbie transakcji pozwoliły:

 

SKG budowała komplet rozwiązań umożliwiających zinformatyzowanie procedur celnych. Należą do nich:

 

 

Rozwój Wrót Celnych oraz systemu celno-podatkowego dla administracji celnych był współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Więcej informacji znajduje się tutaj.

 

                                                               Innowacyjna Gospodarka                               Unia Europejska