Obsługa celna transakcji handlowych

 

SKG dostarcza rozwiązania wspomagające obsługę procedur celnych wykorzystywane przez administracje państwowe oraz firmy uczestniczące w międzynarodowej wymianie handlowej

 

Systemy te pozwalają całkowicie wyeliminować papierowe wersje dokumentów celnych i usprawnić komunikację między urzędem celnym a firmą. Przy lawinowo rosnącej liczbie transakcji pozwoliły:

  • obniżyć koszt ich obsługi,
  • zwiększyć efektywność kontroli,
  • uprościć procedury.

 

SKG budowała komplet rozwiązań umożliwiających zinformatyzowanie procedur celnych. Należą do nich:

  • systemy celne dla administracji państwowej – rejestracja elektronicznych deklaracji celnych, naliczanie opłat, egzekucja należności i ich kontrola,
  • Wrota Celne – elektroniczna wymianie danych między podmiotami gospodarczymi a administracją celną, 
  • PLANUS – tworzenie i wymiana elektronicznych zgłoszeń celnych i komunikatów z systemami Służby Celnej na podstawie dokumentów handlowych, magazynowych i spedycyjnych,
  • eArchiwista – archiwizacja dokumentów i komunikatów celnych.

 

 

Rozwój Wrót Celnych oraz systemu celno-podatkowego dla administracji celnych był współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Więcej informacji znajduje się tutaj.

 

                                                               Innowacyjna Gospodarka                               Unia Europejska