Wrota Gotówki – zarządzanie gotówką zintegrowane z inteligentnymi sejfami i z bankiem

 

Wrota Gotówki są usługą klasy Remote Cash Capture (RCC), łączącą inteligentne sejfy w punktach handlowych z oprogramowaniem kasowym front-office (FOS) oraz z bankiem. Wrota Gotówki mogą również wymieniać odpowiednie dane z firmami konwojenckimi, zapewniając pełną automatyzację procesu obsługi gotówki w placówkach handlowych oraz rozliczeń kasjerów w sklepie.

 

Dzięki Wrotom Gotówki pieniądze zdeponowane w inteligentnym sejfie natychmiast uznawane są jako środki na rachunku bankowym i mogą pracować na wynik finansowy oraz ułatwiać korzystanie z kredytów obrotowych.

 

Rozwiązanie składa się z trzech podstawowych elementów:

  • inteligentnego sejfu (lub grupy sejfów obejmującej sejf główny i sejfy kasjerskie) w punkcie sprzedaży,
  • szyny komunikacyjnej zapewniającej bezpieczną wymianę informacji pomiędzy sejfami, oprogramowaniem FOS, systemami bankowymi oraz firmami konwojenckimi,
  • oprogramowania dostępnego w chmurze lub w postaci dedykowanej instalacji.

 

Korzyści z wdrożenia Wrota Gotówki:

  • wprowadzenie systemu automatycznego i samodzielnego rozliczania kasjerów, co pozwoli na znaczne oszczędności czasu potrzebnego do rozliczenia gotówki kasjera i przygotowania pogotowia kasowego,
  • automatyczne liczenie gotówki i wykrywanie fałszywych banknotów i monet,
  • eliminacja błędów i nadużyć związanych z ręcznym wprowadzaniem danych,
  • pełna kontrola i podgląd na bieżąco stanu gotówki w sklepach,
  • automatyczne, natychmiastowe księgowanie na koncie bankowym gotówki zrzuconej przez kasjera do sejfu w punkcie sprzedaży,
  • poprawa bezpieczeństwa oraz znaczne zmniejszenie liczby transportów gotówki do banku z zachowaniem stanu gotówki na rachunku bankowym.

 

Inteligentne sejfy są zintegrowane z systemem zarządzania siecią handlową eSAMBO FOS.

Moduł zarządzania płatnościami eSAMBO umożliwia porównanie stanu gotówki z sejfu inteligentnego z transakcjami w kasie i automatyczne rozliczenie kasjera.

 

Umów się na rozmowę z konsultantem pod nr telefonu 338281146 lub mailowo na sprzedaz@skg.pl