Sieci sprzedażowe w Polsce

Struktura placówek handlu detalicznego zdominowana jest przez sklepy należące do sieci sprzedażowych. Sytuacja ta powoduje konkurencję o klienta, inwestora, udział w rynku, a nawet partnera biznesowego. Elementem strategii firm, mającej na celu osiąganie przewagi na tych polach, jest często budowanie specyficznego modelu biznesowego np. franczyzy. Niesie to ze sobą wiele konsekwencji związanych z utrzymaniem spójności marki oraz doborem odpowiedniego modelu franczyzy. Wyzwaniem może być również polityka cen i promocji, czy też utrzymanie właściwej jakości informacji związanej z kategorią asortymentu. Dla utrzymania ciągłości prowadzenia biznesu niezbędne będzie również zapewnienie płynności procesów zamówień i dostaw, gdyż będą one miały bezpośredni wypływ na sprzedaż.

 

Jak pokazuje doświadczenie, dynamiczny wzrost liczby placówek może być ograniczony posiadaną infrastrukturą IT. Niejednokrotnie trudno uzasadnić nieporównywalnie większy wzrost nakładów na informatykę w stosunku do rozwoju biznesu, dlatego tak ważne jest wybranie właściwej drogi na początku rozwoju sieci sprzedaży.

 

Zacieśnienie relacji z klientem (np. program lojalnościowy), czy agresywna polityka promocyjno-cenowa, która prowadzi do minimalizacji marży, a zaspokaja jedynie potrzebę klientów związaną z racjonalnym wydawaniem pieniędzy, często nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Tymczasem coraz większy segment klientów stanowią Ci, dla których wartości tkwią gdzie indziej. Wraz z rozwojem zmienia się społeczeństwo, jego preferencje i zwyczaje. Cena jest ciągle ważnym wymiarem decyzji zakupowej klienta, ale przestaje być jedynym.

 

Rozwiązanie

SKG już od lat 90. dostarcza rozwiązania wykorzystywane w sieciach handlu hurtowego i detalicznego w Polsce, Czechach i Słowacji. Umożliwiają one zarządzanie procesami biznesowymi na każdym szczeblu organizacyjnym sieci sprzedaży czy łańcucha dostaw, od centrali sieci, przez struktury pośrednie, aż do pojedynczego sklepu i stanowiska kasowego. Uwzględniają różne modele, zarówno sieć własną, jak i franczyzową, z różnymi stopniami zależności. Dają ogromne możliwości sterowania ceną na każdym poziomie struktury. Pozwalają efektywnie wykorzystywać mechanizm promocji i unikać ryzyka kanibalizacji produktów czy bratobójczej konkurencji punktów sprzedaży tej samej sieci. Są elementem kreowania lojalności klientów, pomagając im w podejmowaniu decyzji zakupowych, przez co stanowią wartość zarówno dla sieci sprzedaży jak i dla samego klienta.

 

eSAMBO nie stara się dopasować klienta do określonego z góry segmentu, ale pozwala odkryć mikrosegmenty klientów o podobnych zachowaniach lub upodobaniach. Możemy badać, co kupują tacy klienci, ale przede wszystkim, czego nie kupują i właśnie na ten asortyment zaproponować spersonalizowaną promocję.

 

System ten zbudowany jest ze szczególną dbałością o najlepsze praktyki projektowania rozwiązań IT. Jest nie tylko wyjątkowo wydajny i skalowalny, ale daje możliwość wykorzystywania go w postaci usługi w chmurze bez potrzeby utrzymywania kosztownych zasobów informatycznych.

 

Korzyści:

 

Opis architektury eSAMBO

eSAMBO to dwie autonomiczne aplikacje – eSAMBO BOS i eSAMBO FOS, opisane poniżej.

 

eSAMBO BOS

Centrala systemu back-office to zestaw narzędzi do zarządzania siecią handlową – od pojedynczego sklepu, przez pośrednie jednostki regionalne, branżowe, biznesowe itp. do centrali całej sieci. Instalowana jest w dedykowanej strukturze IT, znajdującej się we własnym lub wynajmowanym centrum przetwarzania danych.

 

Aplikacja dostępna jest przez przeglądarkę WWW z dowolnego komputera, mającego połączenie z Internetem. Dostęp użytkownika do danej części struktury sieci handlowej oraz zakres jego uprawnień określone są w mechanizmie bezpieczeństwa systemu przydzielającego prawa dostępu.

 

Połączenie z eSAMBO FOS pozwala w sposób ciągły wymieniać dane takie jak aktualizacja cen sprzedaży, natychmiastowe promocje i przeceny, aktualizacja stanów magazynowych po każdej zamkniętej sprzedaży i raportowanie sprzedaży.

 

eSAMBO FOS

Front-office systemu zawiera elementy niezbędne do prowadzenia sprzedaży w sklepie. Posiada lokalną replikę bazy danych, moduł POS do prowadzenia sprzedaży na stanowisku kasowym oraz panel asystenta sprzedaży, umożliwiający kontrolę pracy kasjerów, przygotowanie zlecenia do sprzedaży, wystawienie faktury dla klienta na podstawie paragonu, kontrolę stanów magazynowych, parametrów sprzedaży towaru itp. Baza danych i serwer FOS mogą znajdować się na dowolnym komputerze w sieci lokalnej sklepu – np. na jednym z terminali POS.

 

eSAMBO FOS i BOS
Środowisko eSAMBO FOS i BOS

 

eSAMBO może odzwierciedlić dowolną strukturę biznesową istniejącą w sieci handlowej. Standardowe elementy posiadają predefiniowane ustawienia i zależności. Utworzenie nowej jednostki organizacyjnej w systemie trwa kilka minut. Po utworzeniu jest ona gotowa do pracy.

Przykład struktury sieci handlowej

 

Struktura sieci handlowej eSAMBO
Przykład struktury sieci handlowej eSAMBO

 

 

Przewagi eSAMBO:

 

Case study

Współpraca Carrefour Polska z SKG zaczęła się w 2007 roku, bazując na systemie informatycznym wykorzystywanym w przejętej przez Carrefour spółce Ahold. Projekt eSAMBO jest realizowany od grudnia 2011 roku. Głównymi założeniami nowego systemu eSAMBO były: wspólna baza danych dla centrali i sklepów oraz interfejs użytkownika dostępny w przeglądarce internetowej z każdego miejsca w sieci handlowej.

 

Proces wdrożenia realizowany był etapami. Do maja 2012 roku trwały prace rozwojowe. W czerwcu rozpoczęto pilotaż, we wrześniu zaczęto migrować sklepy franczyzowe do nowego systemu. W pierwszym kwartale 2013 roku zakończono migrację 350 sklepów, otwierając równocześnie nowe placówki franczyzowe. Od lipca do września 2013 roku przeprowadzono migrację supermarketów sieciowych. Projekt wdrożeniowy zamknięto w marcu 2014 roku, przechodząc tym samym do fazy zwykłej eksploatacji.

 

Obecnie, dzięki centralizacji bazy danych, przygotowanie systemu do rozpoczęcia sprzedaży w nowym sklepie trwa maksymalnie 4 godziny. Wiele operacji biznesowych realizowane jest automatycznie, na przykład podczas nocnego procesu zamknięcia dnia.

 

Monitoring obejmuje kontrolę obciążenia sprzętu – procesory, dyski, połączenia sieciowe, a także poprawność wykonywania operacji biznesowych w sklepach. System pracuje stabilnie i wydajnie, co potwierdził audyt firm zewnętrznych.