Integracja systemów – wprowadzenie modelu usługowego

 

Wdrożenie modelu usługowego przynosi najwięcej korzyści firmom korzystających z wielu aplikacji biznesowych lub komunikujących się w sposób automatyczny z wieloma partnerami zewnętrznymi.

 

Dzięki takiej integracji systemów:

  • przekształcisz firmę w organizację procesową,
  • zaoszczędzisz wyodrębniając usługi, które możesz zlecić firmom zewnętrznym,
  • sprawisz by każda aplikacja IT świadczyła mierzalną usługę na potrzeby biznesu,
  • umożliwisz szybkie zastąpienie poszczególnych funkcjonalności lub całej aplikacji z minimalną ingerencją w cały system informatyczny,
  • uprościsz system wprowadzając standardy zarządzania IT.

 

Integracja systemów – wprowadzenie modelu usługowego - SKG S.A.

 

 

Przygotuj się do transformacji przedsiębiorstwa na kolejny poziom rozwoju informatycznej architektury korporacyjnej, jakim jest architektura SOA (ang. Service Oriented Architecture) czyli architektura zorientowana na usługi. Pozwala ona na przekształcenie eksploatowanych w przedsiębiorstwie systemów we współdziałający “super-system” zapewniający orkiestrację procesów biznesowych przedsiębiorstwa. Realizowane są one przez usługi udostępniane przez poszczególne aplikację dziedzinowe z wykorzystaniem silnika procesowych BPMN, zorganizowanego rejestru usług oraz spójnego modelu danych biznesowych.

 

SKG posiada duże doświadczenie w projektach integracyjnych oraz związanych z realizacją architektury SOA nabyte podczas łączenia systemów w środowiskach zarówno mniejszych jak i dużych instalacjach w administracjach państwowych. Daje to nam szeroki wachlarz doświadczenia w technologiach stosowanych w tego typu projektach – od produktów Open Source po technologie komercyjne oferowane przez czołowych dostawców rozwiązań integracyjnych i architektury SOA.