Jednolity Plik Kontrolny – szkolenia

 

SZKOLENIE I – KONTROLA DANYCH KSIĘGOWYCH NA PODSTAWIE PLIKÓW JPK

Adresaci szkolenia:

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zawartości Jednolitych Plików Kontrolnych pod kątem sprawdzenia poprawności danych księgowych a także prezentacja narzędzi do wizualizacji i agregacji danych oraz do wysyłki plików JPK.

 

ikona_pobieranie Szkolenie JPK - I

 

 

SZKOLENIE II – KONTROLA W PRZEDSIĘBIORSTWIE Z WYKORZYSTANIEM PLIKÓW JPK

Adresaci szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie zawartości informacyjnej plików JPK pod kątem przeprowadzania testów kontrolnych i audytowych. Podczas szkolenia zostaną przedstawione i przeprowadzone testy umożliwiające wykrywanie nieprawidłowości i wskazujące obszary wymagające kontroli.

 

ikona_pobieranie Szkolenie JPK - II

 

 

SZKOLENIE III – ANALIZY BIZNESOWE NA PODSTAWIE PLIKÓW JPK

Adresaci szkolenia:

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy o zawartości informacyjnej plików JPK oraz wykorzystanie jej do przeprowadzania analiz biznesowych i podejmowania strategicznych decyzji w przedsiębiorstwie.

 

ikona_pobieranie Szkolenie JPK - III

 

 

Uczestnicy szkoleń JPK otrzymają 30-dniowy dostęp do aplikacji Wrota Podatkowe JPK oraz możliwość przeprowadzania wybranych testów analitycznych wykrywających błędy i wskazujących obszary wymagające kontroli.

 

Miejsce:
siedziba SKG w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 336.

 

Informacja i rejestracja osób zainteresowanych szkoleniami:
tel. 338281100, e-mail: sprzedaz@skg.pl

Terminy szkoleń ustalane są na bieżąco w miarę napływania zgłoszeń osób zainteresowanych uczestnictwem.