Wrota Podatkowe JPK – zabezpiecz się przed e-kontrolą

 

SKG już od kilkunastu lat dostarcza rozwiązania zapewniające wymianę danych między podmiotami gospodarczymi a systemami informatycznymi administracji państwowej. Wrota Podatkowe JPK to kolejna aplikacja z tej serii, służąca firmom do komunikacji z Ministerstwem Finansów (MF) w obszarze rozliczeń podatkowych.

 

Funkcjonalność aplikacji Wrota Podatkowe JPK:

 • import danych z pliku XML i XLSX,
 • konwersja danych pochodzących z różnych, nieprzystosowanych do obsługi plików JPK systemów informatycznych,
 • wizualizacja i agregacja danych,
 • możliwość wykonywania zaawansowanych testów kontrolnych i audytowych,
 • przesyłanie plików JPK zgodnie z wymaganiami interfejsu MF,
 • pobieranie urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO),
 • prowadzenie odrębnych rejestrów dla każdego obsługiwanego podmiotu,
 • eksport danych do pliku XML i XLSX.

 

Kontrola JPK – ACLTM

Wrota Podatkowe JPK wykorzystują oprogramowanie ACLTM, powszechnie stosowane przez służby skarbowe do analizy danych podatników. Użytkownicy mogą w łatwy sposób przeprowadzać testy – od podstawowych, weryfikujących poprawność pojedynczego pliku JPK, do najbardziej skomplikowanych, wykrywających zależności między danymi z wielu plików JPK równocześnie. Kontrola JPK może ujawnić występowanie szeregu zjawisk, weryfikować poprawność procesu księgowania, wskazywać na zdarzenia niepożądane czy nawet na nadużycia. Jest skutecznym uzupełnieniem procedur badania bilansu i źródłem informacji biznesowych dla Zarządu.  

 

SKG opracowało już ponad kilkadziesiąt testów JPK w zakresach:

 • testy podstawowe,
 • rozszerzone testy zgodności danych,
 • statystyki i trendy zjawisk biznesowych,
 • wyszukiwanie oszustw i strat,
 • poprawność księgowań,
 • identyfikacja powiązań między zapisami w różnych obszarach,
 • generowanie zestawień księgowych,
 • badanie bilansu.

 

Oprogramowanie ACLTM

ACLTM jest narzędziem analitycznym do wykrywania błędów i oszustw jak również do symulowania lub przeprowadzania e-kontroli. Służy do tworzenia testów analitycznych, monitorowania danych i wczesnego powiadamiania o wykrytych nieprawidłowościach a także do zarządzania projektami audytowymi i ryzykiem (GRC). Z oprogramowania ACLTM korzystają zarówno audytorzy wewnętrzni jak i firmy świadczące usługi audytorskie. Od ponad 10 lat, za pomocą oprogramowania ACLTM, również inspektorzy Ministerstwa Finansów przeprowadzają kontrole podatkowe i skarbowe. Oprogramowanie cenione jest przede wszystkim za potężne możliwości analityczne oraz uznawaną wartość dowodową analiz. Można w nim z łatwością przeprowadzić dogłębną analizę dużej ilości danych dowolnego typu, pochodzących z różnych źródeł. Firma SKG jest jedynym autoryzowanym dostawcą oprogramowania ACLTM w Polsce oraz w kilku krajach Europy Środkowo-Wschodniej, oferującym także usługi szkoleniowe i eksperckie.

 

Usługa przeznaczona jest dla różnych kategorii użytkowników, wśród których są m.in.:

 user1    user2    user3

Użytkownicy indywidualni – podmioty prowadzące rejestry księgowe we własnym oprogramowaniu i wysyłające pliki JPK we własnym imieniu,

 

Użytkownicy reprezentujący podmioty połączone w ramach zamkniętej grupy (np. grupa kapitałowa), korzystający ze wspólnego systemu finansowo-księgowego, ale prowadzący odrębne rejestry księgowe,

 

Użytkownicy reprezentujący kancelarie podatkowe, biura rachunkowe, świadczący usługi księgowe na rzecz wielu podatników.

 

 

W ramach usługi oferujemy pakiety funkcji:

 

 
Funkcje realizowane przez
Wrota Podatkowe w zakresie
obsługi plików JPK
 
   
Import danych z systemu ERP
w formacie określonym przez użytkownika
     
Import danych w formacie XML
zgodnym ze specyfikacją MF
Import danych w formacie XLSX i CSV
zgodnym z szablonem
 
Kontrola poprawności struktury pliku
Podgląd listy obsługiwanych plików
Automatyczna agregacja danych
z wielu plików JPK-VAT w okresie
 
Podgląd szczegółów z dokładnością
do pojedynczych pozycji rejestrów VAT
 
Eksport danych w formacie XML
zgodnym ze specyfikacją MF
 
Eksport danych do pliku MS Excel  
Formowanie przesyłek z plikami JPK    
Wysyłka plików w sposób zgodny
z wymaganiami Ministerstwa Finansów
   
Odbiór komunikatów zwrotnych (UPO)
i kontrola statusu wysyłki
   
Archiwum wysyłek z możliwością przeglądania
historycznych danych w rejestrze JPK
     
 
 

 

 

Wrota Podatkowe JPK mogą być udostępnione jako usługa w chmurze zarządzanej przez SKG (wariant CLOUD) lub jako instalacja lokalna w środowisku informatycznym Użytkownika (wariant LOCAL).

 

www.wrotapodatkowe.pl