GRC – uprość projekty audytowe, zarządzania ryzykiem i compliance

 

ACL™ GRC to prosty, elastyczny mechanizm, pomagający poprawić wydajność i efektywność w obszarze GRC dla działów analizy ryzyka, kontrolingu czy compliance.

 

Korzyści:

  • wgląd w strategiczne ryzyka i wyniki analiz dla kadry zarządzającej,
  • efektywne narzędzia zarządzania projektami w działach audytu, zarządczych i compliance,
  • oparte o dane mierniki, środki zaradcze i raporty dla udziałowców.

Zarządzanie ryzykiem, projektami, mierzenie wyników z ACL™ nie wymaga kosztownych i czasochłonnych przygotowań. ACL™ GRC oferuje najlepszy wgląd w integralność procesów biznesowych, oparty o dane, przechowywane w chmurze obliczeniowej.

 

ACL™ GRC oznacza:

  • zarządzanie i diagnozowanie ryzyk strategicznych w kontekście organizacji oraz zrozumienie, w jakim stopniu przedsiębiorstwo jest świadome luk, istniejących w systemie kontroli i jak zamierza na nie zareagować,
  • zautomatyzowane planowanie, koordynowanie i dokumentowanie prac, możliwość dokonywania przeglądów i komunikowania się z dobrze zorganizowanym, produktywnym i mobilnym zespołem,
  • usunięcie barier związanych z przełożeniem wyników analiz na działania. Usprawnienie uzyskuje się poprzez dzielenie się rezultatami, sugerowanymi działaniami korygującymi oraz wynikami nadzoru nad wdrożeniem zmian, wszystko poprzez wgląd w dane.

ACL GRC – zarządzanie projektami audytowymi i ryzykiem, planowanie i nadzorowanie przebiegu audytów - SKG

 

Poprawa wydajności i efektywności w obszarze zarządzania audytem z wykorzystaniem ACL GRC:

 

 

 

Zarządzanie audytem z wykorzystaniem ACL GRC na przykładzie Alsco:

 

 

 

logo ACL