ECM – ciągłe monitorowanie kluczowych obszarów

 

Enterprise Continuous Monitoring (ECM) firmy ACL™, uzupełniony o technologię ACL™ Analytics Exchange, pozwala specjalistom z zakresu audytu, analizy ryzyka, compliance czy kontrolingu uzyskać natychmiastowy wgląd w dane transakcyjne, powstające podczas realizacji procesów biznesowych. Dzięki temu dotychczasowa działalność na zasadzie reakcji zmienia się na model proaktywny, pozwalający na zabezpieczanie działalności przedsiębiorstwa.

 

Korzyści:

  • automatyzacja pochłaniających zasoby aktywności i przeniesienie ciężaru pracy zespołu na aktywności wymagające kreatywnego myślenia,
  • poszukiwanie obszarów potencjalnych oszczędności i zmian, ukrytych w danych,
  • oszczędność przeznaczanego na analizy czasu,
  • uzyskanie pełnego wglądu w dane,
  • redukcja strumienia utraconych przychodów dzięki identyfikacji i eliminacji jego przyczyn,
  • szybka reakcja na problemy.

 

ECM pozwala na ochronę przedsiębiorstwa przed bieżącymi i przyszłymi zagrożeniami, które mogą mieć poważne konsekwencje – to cenna polisa ubezpieczeniowa. Centralizacja przechowywania danych, ich analizy i dystrybucji wyjątków, wizualizacja oraz raportowanie – to wszystko znajduje się w jednym rozwiązaniu. ECM nie tylko zwiększa efektywność pracy zespołów, ale poprawia jej jakość, pozwala na opracowanie najlepszych praktyk oraz zapewnia ciągły wgląd w dane, umożliwiając natychmiastowe podejmowanie działań korygujących.

 

Stosowne dla organizacji, które wymagają:

  • automatycznego monitorowania celem identyfikacji obszarów słabości,
  • śledzenia i monitorowania kluczowych wskaźników efektywności i ryzyka, aby po przekroczeniu wartości progowych możliwe było podjęcie działań korygujących,
  • natychmiastowego informowania o wyjątkach,
  • pełnego pokrycia danych analizą.

 

ACL™ Analytics Exchange - ciągłe monitorowanie dla audytu i ryzyka - SKGAutomatyzacja i współdzielenie projektów audytowych z wykorzystaniem ACL Analytics Exchange:

 

 

logo ACL