dab:AnalyticSuite – Sprawdzone rozwiązania, szybsze rezultaty

 

dab:AnalyticSuite jest idealne dla audytu i kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, zarządzania ryzykiem i ciągłego monitorowania wykonywanego przez audytorów i analityków danych.

 

Korzyści:

 

dab:AnalyticSuite to oprogramowanie do analizy danych SAP®. Obejmuje ono szerokie portfolio analiz do pracy z dużymi zbiorami danych. Analizy – zwane również raportami lub procedurami kontrolnymi – mogą być uruchamiane za naciśnięciem przycisku lub w regularnych, automatycznych cyklach.

 

dab:AnalyticSuite to ponad 170 analiz, dzięki czemu użytkownicy mogą szybciej osiągnąć wymagane wyniki. Oprócz zestawu danych wymaganych do pracy z dab:AnalyticSuite , zawiera on również w pełni udokumentowany przegląd analiz oraz szczegółowe informacje na temat sposobu odczytu i przetwarzania wyników.

 

Narzędzia dab:AnalyticSuite dostępne są dla różnych obszarów działalności firmy, w tym z uwzględnieniem takich procesów jak Order to Cash, Purchase to Pay, General Ledger i wielu innych.

 

Dobierając konkretne elementy dab:AnalyticSuite użytkownik jest w stanie skoncentrować się na takich zadaniach jak podział obowiązków lub zarządzanie danymi podstawowymi oraz stworzyć rozwiązanie, które będzie spełniać określone wymagania.

 

Wszystkie narzędzia dab:AnalyticSuite są dostępne w wersjach nadających się do współpracy z ACLTM

 

dab:AnalyticSuite – zestandaryzowane rozwiązanie na potrzeby analiz danych SAP®: