Analiza danych i zarządzanie ryzykiem

 

Przygotowaliśmy zestaw oprogramowania, które pozwoli usprawnić procesy audytowe i zarządzania ryzykiem, niezależnie od wielkości, dojrzałości organizacji oraz wykorzystywanego systemu transakcyjnego. Dzięki implementacji nasi klienci osiągają niejednokrotnie wielomilionowe oszczędności, m.in. przez:

  • wyeliminowanie podwójnych płatności,
  • skrócenie cyklu rozliczeń z dostawcami,
  • identyfikację podejrzanych transakcji,
  • usprawnienie procesów zarządzania uprawnieniami pracowników,
  • poprawę jakości danych przechowywanych w systemie.

Zestaw ten składa się z 5 elementów od 2 dostawców.

 

Rodzina produktów ACL obejmuje trzy rozwiązania, mające na celu pomoc specjalistom w obszarach governance, risk i compliance zidentyfikować, zbadać i ograniczyć ryzyko biznesowe. Rozwiązania ACL pozwalają organizacjom zaoszczędzić czas i zabezpieczyć się za pomocą sprawdzonych rozwiązań:

 

Analiza danych – analiza ad-hoc populacji danych celem wykrycia nieprawidłowych operacji z perspektywy norm biznesowych, standardów kontroli wewnętrznej lub wymogów prawnych;

 

Ciągłe monitorowanie – cykliczne analizy danych transakcyjnych zaprojektowane jako system wczesnego ostrzegania w celu zapobiegania i łagodzenia wynikających z nieprawidłowości skutków biznesowych poprzez identyfikację operacyjnych braków lub luk;

 

GRC – Zarządzanie i pomiar ryzyka oraz wydolności mechanizmów kontrolnych w stosunku do celów biznesowych zgodnie z przyjętymi przepisami, normami, politykami i decyzjami biznesowymi;

 

Rodzina produktów dab to zintegrowane oprogramowanie działające na dwóch płaszczyznach:

  • ekstrakcji i pobierania nieograniczonej ilości danych z systemu SAP® za pomocą narzędzia dab:Exporter,
  • analizy danych z systemu SAP® z wykorzystaniem sprawdzonych predefiniowanych testów analitycznych dab:AnalyticSuite.

 

Oba rozwiązania mogą być wykorzystywane do analiz ad hoc jak również jako element zautomatyzowanego podejścia do ciągłego monitorowania.

 

logo ACL