Sukcesywnie zwiększamy nasz potencjał także poprzez partnerstwa. Oto aktualna lista naszych partnerów:

 • ACL jest światowym liderem w zakresie oprogramowania wspomagającego audyt i analizę danych. Współpraca obejmuje dystrybucję oprogramowania i usług towarzyszących na rynku polskim, w krajach bałtyckich, Czechach, Słowacji i na Węgrzech.
 • Avilda jest producentem systemu wspomagania zarządzania firmą transportową i spedycyjną KLEVAS, który od 2006 roku został wdrożony w prawie 100 firmach. SKG jest odpowiedzialna za obsługę wdrożeń, szkoleń i wsparcia technicznego dla użytkowników systemu KLEVAS w Polsce.
 • Centrum Edukacji – współpraca zapewnia uczniom Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja” możliwość odbywania praktyk uczniowskich oraz uczestniczenia w warsztatach lub wykładach prowadzonych przez pracowników SKG.
 • dab to dynamiczna niemiecka firma dostarczająca kompletne rozwiązania do masowej ekstrakcji i analizy danych z systemów klasy ERP. Współpraca obejmuje dystrybucję oprogramowania i usług towarzyszących na rynku polskim.
 • EurTradeNet jest międzynarodową organizacją specjalizującą się w zagadnieniach dotyczących elektronicznego cła (eCustoms) zrzeszającą wiodące firmy zajmujące się informatyczną obsługą spraw celnych z różnych krajów europejskich.
 • Microsoft Polska – wieloletni partner w zakresie technologii bazodanowych, narzędziowych i systemowych.
 • Oracle partnerstwo technologiczne w zakresie oprogramowania (SKG występuje jako Independent Software Vendor w ramach Oracle PartnerNetwork Membership).
 • PwC Polska (Dział Podatkowy) – partner w zakresie kompleksowej oferty dla dużych firm obejmującej usługi konsultingowe, doradztwo prawne, integrację i wdrożenie aplikacji oraz wsparcie techniczne i merytoryczne dla użytkowników.
 • Uniwersytet Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego w Katowicach – wiodąca uczelnia ekonomiczna w kraju. Współpraca w zakresie upowszechniania i wdrażania technologii teleinformatycznych w logistyce, transporcie i handlu, głównie międzynarodowym, a także w zakresie audytu i analizy danych przy użyciu narzędzi ACL.
 • Verticent – znaczący dostawca systemów klasy ERP w tym pakietów finansowo-księgowych w Stanach Zjednoczonych.
 • Wojskowa Akademia Techniczna – współpraca obejmuje prowadzenie prac badawczo rozwojowych i badawczo-wdrożeniowych ukierunkowanych na opracowanie nowych technologii i usług teleinformatycznych umożliwiających zwiększenie wykorzystywania w praktyce medycznej teleinformatycznych systemów wspomagania podejmowania decyzji.