Innowacyjna Gospodarka                       Unia Europejska

 

Dotacje na innowacje

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Nazwa projektu „Modularny system teleinformatyczny wspomagający obsługę procesów międzynarodowej dostawy towarów”

Termin rozpoczęcia projektu: listopad 2011

Termin zakończenia 1 etapu projektu: październik 2013

 

Celem przedsięwzięcia było wykonanie i oferowanie na rynku międzynarodowym:

 

Zadanie 1: Innicjacja projektu

 

Zadanie 2 (do kwietnia 2012): Badanie procesów biznesowych występujących w trakcie międzynarodowej dostawy towarów, ze szczególnym uwzględnieniem planowanych zmian proceduralnych wynikających z prac Unii Europejskiej, WTO (Światowej Organizacji Handlu), WCO (Światowej Organizacji Celnej) oraz porozumień regionalnych (głównie w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Północnej Afryce).

 

Zadanie 3: (do października 2012): Badanie nowych technik i technologii teleinformatycznych pod kątem możliwości efektywnego ich wykorzystania w uniwersalnym systemie celno-podatkowym realizującym przyszłe wymagania prawne i organizacyjne regionalnych i narodowych administracji celnych.

 

Zadanie 4 (do kwietnia 2013): Opracowanie projektu zintegrowanego systemu.

 

Zadanie 5: (do października 2013): Opracowanie prototypu systemu.

Prace badawcze wykonywane były przez własny zespół SKG S.A. wsparty doświadczeniem mikroprzedsiębiorstw stale i od lat współpracujących z firmą przy analizie i projektowaniu systemów teleinformatycznych usprawniających krajowy i międzynarodowy obrót towarowy. Zespół ten został wzmocniony naukowcami z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, którzy zapewniali merytoryczne doradztwo i nadzór naukowy, a także pomagali w organizacji w SKG S.A. trwałej komórki badawczo-rozwojowej utworzonej w czasie realizacji projektu.

 

Wdrożenie prac badawczych:

Wdrożenie prac badawczych wykonywane było poza projektem. Prace te, polegające na kilkuetapowym przygotowaniu wersji docelowych opracowanych technologii, zakończyły się w 2015r. i zostały wdrożone w nowej, rozszerzonej wersji systemu celnego dla jednej z unijnych administracji celnych oraz w wersji 2.0 portalu Wrota Celne.

 

Kontakt:
Roman Bronowski
tel. 33 8281100
e-mail: rb@skg.pl

 

Użyteczne linki:
Unia Europejska
Program Innowacyjna Gospodarka
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego