Początki naszej działalności sięgają 1986 roku, kiedy dr inż. Zbigniew Główka, równocześnie z pracą naukową na Politechnice w Gliwicach, rozpoczął działalność w zakresie tworzenia oprogramowania, początkowo dla sektora budowlanego. Za nami 30 lat rozwoju, prekursorskich rozwiązań, wyprzedzania trendów i eksploatacji nisz, w których rodzinna firma, od 2012 roku funkcjonująca w ramach Grupy Asseco, może znaleźć swoje miejsce na rynku.

 

Najważniejsze fakty z naszej historii:

 • 2016 – rozwój Systemu Danych Referencyjnych PDR PL/UE.
 • 2015 – integracja systemu eSAMBO front-office z terminalami płatniczymi Polcard i udostępnienie usługi Cash Back.
 • 2015 – System Zarządzania Gotówką WROTA GOTÓWKI zintegrowany z inteligentnymi sejfami.
 • 2014 – wdrożenie systemu Business Intelligence w sieci handlowej zarządzanej systemem eSAMBO.
 • 2014 – rozwój Systemu Rozliczeń Celno – Podatkowych i Finansowo – Księgowych ZEFIR I.
 • 2014 – kolejny kontrakt na Zintegrowany System Obsługi Deklaracji Celnych MDAS2 dla Litewskiej Administracji Celnej.
 • 2013 – nagroda RETAIL EVOLUTION AWARDS 2013 dla Systemu Zarządzania Siecią Handlową eSAMBO.
 • 2013 – BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI dla założyciela firmy SKG S.A. dr inż. Zbigniewa Główki za zasługi w działalności społecznej oraz popularyzowanie nowoczesnych technologii informatycznych.
 • 2013 – System Danych Referencyjnych PDR PL/UE.
 • 2012 – rozwój Systemu Rozliczeń Celno-Podatkowych i Finansowo-Księgowych ZEFIR.
 • 2012 – SKG S.A. dołącza do Asseco Group.
 • 2012 – System Finansowo-Księgowy MAKIS dla Ministerstwa Finansów Republiki Litwy.
 • 2012 – System Zarządzania Siecią Handlową eSAMBO wykorzystujący technologie cloud computing.
 • 2011 – 25-lecie działalności, nowe projekty i wyzwania.
 • 2010 – nagroda Info STAR dla Jarosława Główki Prezesa Zarządu SKG S.A.
 • 2010 – uruchomienie pierwszego w Polsce systemu do automatyzacji procesów celnych w modelu SaaS (Software as a Service) WrotaCelne.pl.
 • 2008 – Zintegrowany System Obsługi Deklaracji Celnych MDAS dla Litewskiej Administracji Celnej.
 • 2008 – Miejski System Informacji Turystycznej w Częstochowie, ponad 40 kiosków informacyjnych.
 • 2008 – wdrożenie oprogramowania back-office w sieci supermarketów Carrefour Poland.
 • 2007 – integracja systemów back-office sieci supermarketów Ahold z siecią Carrefour Poland.
 • 2006 – Zintegrowany System Celny dla Bułgarskiej Administracji Celnej.
 • Systemy warstwy operacyjnej Polskiej Służby Celnej:
  • 2007 – System Kontroli Eksportu ECS,
  • 2004 – System Statystyki Handlu Wewnątrz unijnego INTRASTAT,
  • 2004 – System Obsługi i Nadzoru Kontyngentów Taryfowych TQS,
  • 2003 – Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy NCTS,
  • 2002 – System Obsługi Deklaracji CELINA.
 • 2002 – System Obsługi Finansów i Gwarancji dla Słowackiej Administracji Celnej.
 • 2000 – Polsko-Litewski System Informacji Turystycznej Suwalszczyzny i Mazur.
 • 1999 – Polsko-Czeski System Informacyjny Śląska Cieszyńskiego INFOREG.
 • 1999 – Internetowa Sieć Informacji Turystycznych INFOLINIA dla Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki (dynamiczny system bazodanowy ze zdalną i rozproszoną aktualizacją danych przez Internet).
 • 1999 – System Gromadzenia, Przetwarzania i Dystrybucji Informacji Turystycznej – Internetowa Sieć Informacji Turystycznych dla Polskiej Organizacji Turystycznej.
 • 1998 – Dolnośląska Sieć Informacji Turystycznej.
 • 1998 – System Rozliczeń Celno-Podatkowych i Finansowo-Księgowych ZEFIR przetwarzający do dziś kilkadziesiąt procent dochodów budżetowych kraju rocznie.
 • 1998 – System Obsługi Sieci Handlowej dla czołowej sieci w Polsce.
 • 1998 – Sieć Informacji Turystycznej województwa jeleniogórskiego (projekt PHARE) – pionierskie wykorzystanie Internetu do rozproszonej aktualizacji i publikowania informacji, sieć kiosków informacyjnych, aplikacja internetowa bez przeładowywania całego dokumentu – protoplasta technologii AJAX.
 • 1997 – kompleksowe systemy marketingu turystycznego: Internet, CD-ROM, wydawnictwa drukowane.
 • 1996 – pierwsze internetowe usługi rezerwacji miejsc hotelowych.
 • 1995 – system informacji o bazie noclegowej w Polsce TOURIN (projekt PHARE) z definiowalnymi formularzami, kryteriami walidacji i algorytmami kategoryzacyjnymi.
 • 1995 – uruchomienie portalu beskidy.pol.pl zawierającego unikalne jak na tamte czasy dynamiczne strony pobierające dane wprost z uaktualnianej na bieżąco bazy danych.
 • 1995 – uroczyste otwarcie Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej w Kotlinie Kłodzkiej, pierwszego tego typu w Polsce.
 • 1994 – uruchomienie systemu informacji o noclegach w Beskidach –skomputeryzowane, uaktualniane zdalnie tablice informacyjne w Wiśle, Ustroniu, Brennej, Szczyrku.
 • 1992 – pierwsze wdrożenia oprogramowania do obsługi dokumentów celnych SAD w Urzędach Celnych oraz agencjach celnych.
 • 1991 – zintegrowany system obsługi przejścia drogowego w Olszynie (następne tego typu rozwiązania wdrożono w 2002 roku w ramach projektu CELINA).
 • 1991 – pierwsza skomputeryzowana Importowa Taryfa Celna w Polsce.
 • 1991 – zintegrowany z agencjami celnymi system obsługi przejścia drogowego w Cieszynie – Boguszowicach.
 • 1990–1993 – KOMSIB, system kompleksowej obsługi banków wdrożony w kilkudziesięciu bankach regionu od Olkusza i Jaworzna po Cieszyn i Ustroń.
 • 1990 – zalążki systemu bankowego uruchomione w bankach spółdzielczych regionu.
 • 1990 – wdrożenie praprzodka systemu rachunkowości celnej ZEFIR w Urzędzie Celnym Cieszyn, a w następnych latach w UC Rzepin, Wrocław, Zgorzelec, Szczecin.
 • 1987–1997 – KORYS najlepszym i najlepiej sprzedającym się systemem kosztorysowania w kraju. Realizacja systemów ofertowania i rozliczania budów zagranicznych dla Budimexu, Dromexu, Chemadexu, Instalexportu. Zagraniczne instalacje oprogramowania w Libii, Iraku, ZSRR, Czechosłowacji.
 • 1986 – nagroda PZiTB za “Koncepcję udoskonalenia systemu kosztorysowania robót budowlanych”.