EurTradeNet jest międzynarodową organizacją specjalizującą się w zagadnieniach dotyczących elektronicznego cła (eCustoms) zrzeszającą wiodące firmy zajmujące się informatyczną obsługą spraw celnych z różnych krajów europejskich. Podstawowe cele EurTradeNet to:

 

EurTradeNet jest członkiem Trade Contact Group, głównego forum wzajemnej wymiany poglądów pomiędzy Komisją Europejską i podmiotami gospodarczymi we wszystkich dziedzinach związanych z cłem (zmodernizowany kodeks celny, obecne i przyszłe przepisy celne, eCustoms).

 

Nie istnieje obecnie w Europie ekwiwalentne stowarzyszenie branżowe, co więcej, EurTradNet jest komplementarne do innych stowarzyszeń branżowych (przedsiębiorców, spedytorów, kurierów).

 

SKG S.A. jest współzałożycielem EurTradeNet i przedstawicielem w Polsce oraz sąsiadujących krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Prezes Zarządu SKG S.A. Jarosław Główka pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu EurTradeNet.

 

Więcej informacji na stronach www.eurtradenet.com.

 

Mapa_EurTradeNet_d