Firma SKG S.A. została założona w 1986 roku przez dr. inż. Zbigniewa Główkę. Od 2019 r. funkcję Prezesa Zarządu pełni Piotr Sitek.

 

W roku 2012 SKG dołączyła do Grupy Asseco zyskując solidne zaplecze finansowo-merytoryczne. 

 

Działalność SKG jest oparta na 3 filarach.

 

I. Produkcji systemów:

 

II. Usług eksperckich w zakresie:

 

III. Dystrybucji oprogramowania firm trzecich:

 

System Zarządzania Jakością w naszej firmie obejmuje wszystkie obszary działalności, włączając w to projektowanie, tworzenie i wdrażanie rozwiązań informatycznych i jest certyfikowany na zgodność z normą ISO 9001:2008. Obecnie prowadzimy prace nad wdrożeniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą ISO 27001 oraz ISO20000.

 

Spółka zatrudnia 60 osób, a średni staż pracy przekracza 5 lat. Zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów, m.in. analityków biznesowych, projektantów systemów i baz danych, programistów, personel testujący i wsparcia technicznego, techników wdrożeniowych.

 

W obszarze wsparcia obsługi międzynarodowego ruchu towarowego grupa specjalistów licząca ok. 30 osób, pracująca razem od wielu lat, prowadzi prace analityczne, projektowe, wykonawcze i wdrożeniowe zarówno po stronie biznesowej (importerzy, eksporterzy, agenci, producenci, itp.), jak i po stronie administracyjnej (administracje celne kilku krajów), co jest wyjątkowe nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

 

Z ramienia organizacji EurTradeNet (The European Alliance of Customs-related Service Providers), założonej na początku obecnego wieku wraz z przedsiębiorstwami wspierającymi obsługę celną w innych państwach Unii Europejskiej, specjaliści SKG  biorą udział w posiedzeniach Trade Contact Group doradzającej Dyrekcji Generalnej Podatków i Unii Celnej (DG TAXUD) Komisji Europejskiej oraz w posiedzeniach grup roboczych Światowej Organizacji Celnej WCO. Dzięki tym działaniom posiadamy dostęp do niepublikowanych planów i rezultatów dyskusji na temat przyszłej polityki celnej UE i krajów pozaunijnych, co jest szczególnie ważne obecnie, gdy planowane są ciągłe zmiany w procedurach celno-podatkowych, prowadzące do całkowitej obsługi bezpapierowej.

 

Dla Polskiej Służby Celnej nasza firma stworzyła i wdrożyła systemy warstwy operacyjnej:

 

Również na arenie międzynarodowej możemy pochwalić się udziałem w takich projektach jak System Obsługi Finansów i Gwarancji dla Słowackiej Administracji Celnej, Zintegrowany System Celny dla Bułgarskiej Administracji Celnej, System Deklaracji Celnych na Litwie, System Finansowo-Księgowy Litewskiej Administracji Celnej.

 

Dostarczane przez nas rozwiązania wspierają działanie:

 

oraz kilkuset innych firm i instytucji w całym kraju.

 

ISO 9001:2015

 

System Zarządzania Jakością w naszej firmie obejmuje wszystkie obszary działalności firmy, włączając w to projektowanie, tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych i jest certyfikowany na zgodność z normą ISO 9001:2015.

 

 

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 

Polityka prywatności SKG S.A.

 

Najważniejsze fakty z historii firmy.