Firma SKG S.A. została założona w 1986 roku przez dr. inż. Zbigniewa Główkę. Od 2019 r. funkcję Prezesa Zarządu pełni Piotr Sitek.

 

W roku 2012 SKG dołączyła do Grupy Asseco zyskując solidne zaplecze finansowo-merytoryczne. 

 

Działalność SKG jest oparta na 3 filarach.

 

I. Produkcji systemów:

 • obsługi handlu detalicznego,
 • obsługi procesów celnych i powiązanych,
 • obsługi transportu i spedycji,
 • wspomagania audytu i kontrolingu,
 • projektowanych na zamówienie indywidualne.

 

II. Usług eksperckich w zakresie:

 • projektowania, zarządzania wytwarzaniem, integrowania, testowania i wdrażania dowolnych systemów informatycznych (kompleksowo lub realizacja w formie outsourcingu wybranego etapu wytwarzania),
 • wdrażania narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie audytem, kontroling i wykrywanie oszustw oraz projektowania czy ponownego modelowania powiązanych z nimi procesów biznesowych,
 • szeroko rozumianego doradztwa i szkoleń.

 

III. Dystrybucji oprogramowania firm trzecich:

 • ACL,
 • dab,
 • Klevas,
 • Oracle.

 

System Zarządzania Jakością w naszej firmie obejmuje wszystkie obszary działalności, włączając w to projektowanie, tworzenie i wdrażanie rozwiązań informatycznych i jest certyfikowany na zgodność z normą ISO 9001:2008. Obecnie prowadzimy prace nad wdrożeniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą ISO 27001 oraz ISO20000.

 

Spółka zatrudnia 60 osób, a średni staż pracy przekracza 5 lat. Zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów, m.in. analityków biznesowych, projektantów systemów i baz danych, programistów, personel testujący i wsparcia technicznego, techników wdrożeniowych.

 

W obszarze wsparcia obsługi międzynarodowego ruchu towarowego grupa specjalistów licząca ok. 30 osób, pracująca razem od wielu lat, prowadzi prace analityczne, projektowe, wykonawcze i wdrożeniowe zarówno po stronie biznesowej (importerzy, eksporterzy, agenci, producenci, itp.), jak i po stronie administracyjnej (administracje celne kilku krajów), co jest wyjątkowe nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

 

Z ramienia organizacji EurTradeNet (The European Alliance of Customs-related Service Providers), założonej na początku obecnego wieku wraz z przedsiębiorstwami wspierającymi obsługę celną w innych państwach Unii Europejskiej, specjaliści SKG  biorą udział w posiedzeniach Trade Contact Group doradzającej Dyrekcji Generalnej Podatków i Unii Celnej (DG TAXUD) Komisji Europejskiej oraz w posiedzeniach grup roboczych Światowej Organizacji Celnej WCO. Dzięki tym działaniom posiadamy dostęp do niepublikowanych planów i rezultatów dyskusji na temat przyszłej polityki celnej UE i krajów pozaunijnych, co jest szczególnie ważne obecnie, gdy planowane są ciągłe zmiany w procedurach celno-podatkowych, prowadzące do całkowitej obsługi bezpapierowej.

 

Dla Polskiej Służby Celnej nasza firma stworzyła i wdrożyła systemy warstwy operacyjnej:

 • System Obsługi Deklaracji CELINA,
 • System Kontroli Eksportu ECS,
 • System Statystyki Handlu Wewnątrz unijnego INTRASTAT,
 • Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy NCTS,
 • System Danych Referencyjnych PDR,
 • System Obsługi i Nadzoru Kontyngentów Taryfowych TQS
 • System Rozliczeń Celno-Podatkowych i Finansowo-Księgowych ZEFIR.

 

Również na arenie międzynarodowej możemy pochwalić się udziałem w takich projektach jak System Obsługi Finansów i Gwarancji dla Słowackiej Administracji Celnej, Zintegrowany System Celny dla Bułgarskiej Administracji Celnej, System Deklaracji Celnych na Litwie, System Finansowo-Księgowy Litewskiej Administracji Celnej.

 

Dostarczane przez nas rozwiązania wspierają działanie:

 • ministerstw i centralnych agencji rządowych:
  • Administracje Celne Bułgarii, Litwy, Słowacji,
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  • Agencja Rynku Rolnego,
  • Ministerstwo Finansów oraz Polska Służba Celna,
  • Ministerstwo Obrony Narodowej,
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
  • Ministerstwo Skarbu Państwa,
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • Ministerstwo Sprawiedliwości,
  • Najwyższa Izba Kontroli,
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • Polska Organizacja Turystyczna,
  • Regionalna Izba Obrachunkowa,
 • regionalnych organów administracji rządowej i samorządowej,
 • liderów wielu sektorów, w tym
  • farmacja: Polska Grupa Farmaceutyczna,
  • finanse i ubezpieczenia: AIG Credit, Aviva, Bank BGŻ, Bank PEKAO, BRE Bank, BZ WBK, Credit Agricole Bank Polska, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, ING Bank Śląski, Kredyt Bank, Eurobank Ergasias, Narodowy Bank Polski, Polbank EFG Santander Consumer Bank
  • handel detaliczny: Ahold Central Europe, Auchan Polska, Carrefour Polska, Kaufland Polska, Leroy Merlin Polska,
  • media: Telewizja Polska TVP, Telewizja TVN, 
  • produkcja: Daewoo Electronics Manufacturing Poland, Grupa Żywiec, Henkel Polska, Huhtamaki Polska, Jabil Assembly Poland, Philips Polska, 
  • przemysł ciężki: Alstom Konstal, Alstom Power Flowsystem, Huta Królewska (ArcelorMittal Poland), Hutchinson Poland,
  • przemysł paliwowy i energetyczny: Bałtykgaz, BP Europe, Karpacka Spółka Gazownictwa, PKN Orlen, Platinum Oil, RWE Stoen Operator, Shell Polska, Statoil Polska,
  • przemysł samochodowy: Fiat Auto Poland, Goodyear EEMEA Financial Services Center, Opel Polska, Sadi (Grupa Fiat), Saint-Gobain Sekurit Hanglas Polska, 
  • przemysł spożywczy: Ambra, Kompania Piwowarska, Martini Polska, Mokate, Nestle Polska, Philips Morris Polska, ŚWWG Polmos, Wyborowa Distribution,
  • technologia: ABB, Nokia Poland, Siemens,
  • transport i logistyka: DTA, HM Hennes Mauritz Logistics, Polskie Linie Lotnicze LOT, UPS Poland, 
  • turystyka: Orbis (Accor Group),

 

oraz kilkuset innych firm i instytucji w całym kraju.

 

ISO 9001:2015

 

System Zarządzania Jakością w naszej firmie obejmuje wszystkie obszary działalności firmy, włączając w to projektowanie, tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych i jest certyfikowany na zgodność z normą ISO 9001:2015.

 

 

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 

Polityka prywatności SKG S.A.

 

Najważniejsze fakty z historii firmy.