PROBLEMY Z HARMONIZACJĄ PROCEDUR W UNII CELNEJ UE

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ LOGISTYKI
Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016
Roman Bronowski

 

WPROWADZENIE
Unia Celna, będąca fundamentem funkcjonowania jednolitego rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, nie doprowadziła do pełnej harmonizacji wszystkich spraw związanych z odprawami granicznymi w poszczególnych państwach członkowskich.…

 

Niniejszy artykuł próbuje odpowiedzieć na pytania, dlaczego tak się stało i jakie są perspektywy na przyszłość. Przedstawia również możliwość rozwiązania problemu braku harmonizacji procedur poprzez stosowanie internetowych rozwiązań pośredniczących. Takie rozwiązanie zostało zaprojektowane i wykonane przez firmę SKG, jako rezultat projektu „Modularny system teleinformatyczny wspomagający obsługę procesów międzynarodowej dostawy towarów”, zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 

SKG tworzy systemy informatyczne dla administracji celnych od ponad dwudziestu pięciu lat, a wykonany przez nią zintegrowany system celny dla Polskiej Służby Celnej był dwukrotnie nagradzany, jako jeden z najlepszych systemów unijnych elektronicznej administracji…

 

Artykuł dostępny jest na stronie:

www.opteam.uni.lodz.pl/images/pliki/wyzwaniawspolczesnejlogistyki.pdf