SKG S.A.
43-309 Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 336
tel. +48 33 82 81 100, fax +48 33 82 81 105
e-mail: firma@skg.pl

 

NIP: 547-12-57-936

REGON: 070711270

KRS: 0000047940

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 500 000 zł w całości opłacony

 

Dla akcjonariuszy