Pieniądz w drodze

logistyczny.com 10.05.2016 Sławomir Erkiert   System zarządzania transportem (TMS) to narzędzie ułatwiające pracę spedytorom. Dzięki niemu mogą oni opracowywać i zarządzać zleceniami transportowymi, a także planować całe trasy przejazdu lub tylko ich odcinki. Korzyści z niego płynące są znaczne, m.in.: redukcja kosztów operacyjnych, zwiększenie wydajności pracy, usprawnienie kontroli finansów czy też podniesienie jakości obsługi klienta […]

Elektroniczna obsługa procedur celnych w usłudze Wrota Celne

Monitor Prawa Celnego i Podatkowego nr 9 wrzesień 2015 Marek Michalak   Postępująca globalizacja otwiera coraz to nowe rynki surowców, produktów, pracy i zbytu. Możliwość wymiany handlowej z innymi krajami sprawia, że firmy stają się bardziej konkurencyjne. Jednak aby utrzymać optymalną efektywność ekonomiczną prowadzonych procesów biznesowych, musimy dbać o to by zwiększenie intensywności handlu międzynarodowego […]

Sieci stacji na celowniku

Rzeczpospolita (27.11.2013)   W Polsce interesuje nas każdy opłacalny projekt. Mamy listę stacji, które możemy kupić. Rozważamy je i być może do takich akwizycji w najbliższej przyszłości dojdzie – mówi Bułat Subajew, dyrektor generalny Lukoil na Europę Centralną i Benelux.   Jakie macie plany względem rozwoju sieci w Polsce? Od kilku lat liczba stacji Lukoil […]