Wywiad z Jarosławem Główką Prezesem SKG

    GoWork.pl (27.12.2016)   Wywiadu udzielił: Jarosław Główka Prezes SKG S.A. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne), Universitaet Passau w Niemczech (Mikroekonomia) oraz Instytutu Orgmasz w Warszawie (Podyplomowe Studia Analityki Zarządzania).         Firma SKG powstała w 1986 roku. Jakie były kluczowe momenty w jej historii? […]

PROBLEMY Z HARMONIZACJĄ PROCEDUR W UNII CELNEJ UE

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ LOGISTYKI Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016 Roman Bronowski   WPROWADZENIE Unia Celna, będąca fundamentem funkcjonowania jednolitego rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, nie doprowadziła do pełnej harmonizacji wszystkich spraw związanych z odprawami granicznymi w poszczególnych państwach członkowskich.…   Niniejszy artykuł próbuje odpowiedzieć na pytania, dlaczego tak się stało i jakie są perspektywy na przyszłość. Przedstawia również […]

Harmonizacja wymiany informacji elektronicznej w Unii Celnej UE

Logistyka Nr 3/2016 Roman Bronowski Marek Michalak   Od początku maja 2016r. obowiązują w zjednoczonej Europie nowe regulacje zawarte w Unijnym Kodeksie Celnym (UKC) [1], który zastąpił dotychczas stosowany zmodernizowany wspólnotowy kodeks. Podstawowymi celami wprowadzenia nowych przepisów, oprócz chęci uproszczenia niektórych aspektów prawodawstwa celnego, są: wdrażanie obsługi procesów biznesowych w pełni elektronicznym środowisku, zarówna dla […]