Organizacja EurTradeNet została zaproszona do udziału w pracach nad Systemem Kontroli Importu 2.0

Organizacja EurTradeNet, której członkiem i założycielem jest SKG S.A., została zaproszona do udziału w pracach związanych z wersją 2.0 Systemu Kontroli Importu, poświęconych Wspólnemu Interfejsowi dla Podmiotów. W działaniach wezmą udział przedstawiciele 9 krajów członkowskich, w tym Polski oraz 5 organizacji zrzeszających zainteresowane podmioty. EurTradeNet reprezentuje w tym gronie europejskich dostawców rozwiązań informatycznych dla cła. […]

Wrota Podatkowe JPK – weryfikacja NIP

Szanowni Państwo,   wcześniejsza weryfikacja, czy dany podmiot jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, pozwoli uniknąć niepotrzebnych komplikacji wynikających z zawarcia transakcji z nieuprawnionym kontrahentem.   Ministerstwo Finansów w ostatnim czasie kładło duży nacisk na kontrole plików JPK_VAT związane z aktywnością podmiotów gospodarczych.   Wrota Podatkowe umożliwiają sprawdzenie czy dany podmiot jest zarejestrowany jako czynny […]