SKG wspiera Dom Dziecka w Bielsku-Białej

Marzeniem dzieci było mieć dostęp do Internetu na swoich komputerach i możliwość trenowania na ściance wspinaczkowej, firma SKG wraz z pracownikami postanowiła spełnić te marzenia. Dzieci otrzymały upragniony dostęp do Internetu i pomoc techniczną. Pracownicy naszej firmy ufundowali karnety na ściankę wspinaczkową. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc.

SKG na Polsko-Białoruskim Forum „Inwestycje szansą wzrostu”

Firma SKG S.A. wzięła udział w Polsko-Białoruskim Forum Inwestycyjnym „Inwestycje szansą wzrostu”, które odbyło się 1 grudnia 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie. Tematem spotkania była atrakcyjność inwestycyjna Polski i Białorusi oraz nowe warunki współpracy pomiędzy oboma krajami, wynikające m.in. z członkostwa Białorusi w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. W forum uczestniczyli polscy i białoruscy przedsiębiorcy […]