Plan Połączenia

Zarząd Spółki SKG S.A. informuje, że w dniu 16 marca 2020 roku został podpisany Plan Połączenia spółek SKG S.A. i Asseco Poland S.A.   SKG ACP Plan Połączenia 16.03.2020   SKG ACP ogłoszenie

Single Window dla Ministerstwa Finansów RP

27 września 2018 r. SKG podpisała wartą ponad 7 500 000 zł umowę z Ministerstwem Finansów na zaprojektowanie, realizację, wdrożenie, rozwój i utrzymanie Systemu Platforma Koordynacji i Wymiany Danych – Single Window.

SEAP i SZPROT dla Ministerstwa Finansów RP

3 września 2018 r. SKG podpisała wartą ponad 18 700 000 zł umowę z Ministerstwem Finansów na Modernizację, rozbudowę i rozwój Systemów SEAP i SZPROT dla potrzeb współpracy z komponentami realizowanymi w ramach projektu PUESC, w tym rozwój usługi e-Klient oraz wdrożenie nowych usług biznesowych e- Dokumenty i e-Decyzje.