Przegląd Rządowy, nr 10 (160), październik 2004

Podpis elektroniczny znajduje zastosowanie w systemie inforamtycznym Wrota Celne.

“Wrota Celne to system informatyczny umożliwiający komunikację w formie elektronicznej pomiędzy przedsiębiorcą a administracja celną. Komunikacje tę przed ewnetualnymi zmianami, które mogłyby wprowadzic osoby trzecie, zabezpiecza podpis elektroniczny. Od 21 października zaczyna on oficjalnie funkcjonować na elektronicznych dokumentach celnych. Podpis ten złożony został po raz pierwszy 21 października w gliwickiej fabryce Opla. Na inauguracji obecny był premier Marek Belka, który podkreślił, że wydarzenie to ma wpływ na funkcjonowanie welu sfer życia: – Po pierwsze na funkcjonowanie firmy, (…) ale przede wszystkim to jest bardzo istotny moment w unowocześnianiu polskiego państwa. Zaznaczył także, że dla zagranicznych inwestorów jest to bardzo ważny sygnał, że Polska nie tylko oferuje dobrze wykwalifikowaną i wciąż niedrogą siłe roboczą, ale że poprawia się infrastruktura informatyczna i administracyjna.

Polska Służba Celna jako jedna z pierwszych zarówno w polskiej administracji, jak i administracji celnej krajów Unii Europejskiej, wprowadza podpis elektroniczny do procesu informatyzacji procedur biznesowych. W znaczący sposób ułatwi to dokonywanie odpraw celnych i wyeliminowanie obiegu papierowych dokumentów, a w efekcie skróci czas odpraw.”