Logistyka

Nr 3/2016

Roman Bronowski

Marek Michalak

 

Od początku maja 2016r. obowiązują w zjednoczonej Europie nowe regulacje zawarte w Unijnym Kodeksie Celnym (UKC) [1], który zastąpił dotychczas stosowany zmodernizowany wspólnotowy kodeks. Podstawowymi celami wprowadzenia nowych przepisów, oprócz chęci uproszczenia niektórych aspektów prawodawstwa celnego, są:

Po wprowadzeniu przez państwa członkowskie i administrację unijną zmian w stosowanych dotychczas informatycznych systemach celnych, co planowane jest do końca 2020r., komunikacja pomiędzy przedsiębiorcami a organami celnymi ma się odbywać całkowicie za pomocą systemów elektronicznych.

Narzuca się pytanie, czy po wdrożeniu tych nowych systemów i ostatecznym rozpoczęciu praktycznego stosowania wszystkich regulacji UKC, nastąpi rzeczywista harmonizacja procedur przywozowych i wywozowych we wszystkich państwach członkowskich Unii Celnej? Harmonizacja, którą odczują w praktyce handlowcy i przewoźnicy, zobligowani dzisiaj do tworzenia w swoich systemach informatycznych oddzielnych, specjalizowanych interfejsów do wszystkich administracji celnych, do których chcą wysyłać dokumenty elektroniczne?

Brak pełnej harmonizacji procedur celnych w poszczególnych państwach członkowskich skłania niektórych analityków do wniosku, że Unia Celna UE nie jest w ścisłym tego słowa znaczeniu unią celną, gdyż pełna harmonizacja jest jednym z wymogów stawianych tego typu porozumieniom [2]. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problemu braku harmonizacji z punktu widzenia firm chcących korzystać z dobrodziejstwa elektronicznego cła, czyli e-Customs…

 

Artykuł do pobrania:

 

ikona_pobieranieHarmonizacja wymiany informacji elektronicznej w Unii Celnej UE