W dniach 13-15 lutego 2018 r. przeprowadzony został w SKG audyt recertyfikacyjny Systemu Zarządzania Jakością. Audytorzy Det Norske Veritas potwierdzili zgodność Systemu z wymaganiami nowej normy ISO 9001:2015 i rekomendowali wydanie certyfikatu ważnego na kolejne 3 lata.