Ustawa o monitorowaniu przewozów towarów wrażliwych będzie rozpatrywana na posiedzeniu Senatu RP w dniu 2 marca 2017 r. Komisja Senacka zgłosiła do niej 10 poprawek, opinia Biura Legislacyjnego zawiera też szereg pytań i wątpliwości. Ustawa ta ma wejść w życie 14 dni po jej ogłoszeniu, a od 1 maja 2017 r. mają zacząć obowiązywać przepisy związane z karami za uchybienia w procesie rejestracji i aktualizacji danych w systemie SENT.
 
Wrota Celne umożliwią sprawną komunikację z systemem SENT. Automatycznie wysyłane zgłoszenia będzie można utworzyć na podstawie danych, przekazywanych z zewnętrznych systemów informatycznych drogą elektroniczną. Moduł SENT będzie dostarczał szereg funkcjonalności ułatwiających aktualizację zgłoszeń przez wszystkie biorące udział w przewozie podmioty.
 
Szczegółowych informacji udziela Dział Sprzedaży SKG (tel. 33 82 81 161, e-mail sent@skg.pl).