SENT – zgłoszenia przewozów towarów wrażliwych

 

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad ustawą o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która nakłada nowe obowiązki na podmioty przewożące tzw. towary wrażliwe, którymi są przede wszystkim:

  • wyroby zawierające alkohol etylowy (również skażony), 
  • paliwa silnikowe, 
  • oleje opałowe i smarowe, 
  • niektóre wyroby chemiczne, 
  • biokomponenty do paliw,
  • susz tytoniowy.

 

Ustawa ta nałoży na podmioty wysyłające i odbierające oraz kierujących transportem obowiązek zgłaszania do elektronicznego systemu nadzoru transportu SENT każdego planowanego przewozu towarów wrażliwych drogami publicznymi przez terytorium Polski i uzyskanie indywidualnego numeru referencyjnego takiego przewozu.

 

Systemowi monitorowania przewozów nie będą podlegały m.in. przewozy odbywające się pod kontrolą procedur celnych (tranzyt, eksport) lub systemu EMCS.

 

Zależnie od trasy przewozu (miejsca rozpoczęcia i zakończenia) obowiązek zgłoszenia spoczywa na podmiocie wysyłającym (początek na terytorium RP), odbierającym (przywóz z krajów unijnych lub trzecich do miejsca docelowego na terytorium RP) lub przewoźniku (przewóz tranzytowy). Zgłoszenia w trakcie obsługi będą uzupełniane aktualnymi danymi środka transportu i kierowcy. 

 

Firma SKG rozszerza swoje usługi WROTA CELNEWROTA PODATKOWE JPK o komunikację z systemem SENT, co umożliwi wypełnienie związanych z nową ustawą obowiązków. Nowe rozwiązanie zapewni:

  • łatwe tworzenie elektronicznych dokumentów wymaganych przez system SENT – na podstawie danych wprowadzanych ręcznie przez użytkownika lub pobranych drogą elektroniczną z firmowego systemu ERP,
  • przesyłanie wymaganych komunikatów do systemu SENT i odbieranie odpowiedzi,
  • podgląd zgłoszeń i aktualnego stanu ich obsługi.

 

Funkcjonalność ta skierowana jest do wszystkich uczestników przewozu: wysyłających, przewoźników i odbierających, aby każdej z tych grup umożliwić wykonanie specyficznych dla nich operacji w ramach procesu obsługi zgłoszenia.

 

Z usługą SENT komunikować się będzie za pośrednictwem przeglądarki internetowej na komputerze stacjonarnym czy laptopie, a także  z  użyciem urządzeń mobilnych (tablet, telefon).

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy (tel. 33 82 81 161, e-mail sent@skg.pl)

 

 

Projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów