Aktualności SENT: Prace nad ustawą o monitorowaniu przewozów towarów wrażliwych dobiegają końca

Ustawa o monitorowaniu przewozów towarów wrażliwych będzie rozpatrywana na posiedzeniu Senatu RP w dniu 2 marca 2017 r. Komisja Senacka zgłosiła do niej 10 poprawek, opinia Biura Legislacyjnego zawiera też szereg pytań i wątpliwości. Ustawa ta ma wejść w życie 14 dni po jej ogłoszeniu, a od 1 maja 2017 r. mają zacząć obowiązywać przepisy […]

Wrota Celne umożliwią komunikację z systemem kontroli przewozów towarów SENT

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad ustawą o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która nakłada nowe obowiązki na podmioty przewożące tzw. towary wrażliwe. Firma SKG rozszerza swoją usługę Wrota Celne o możliwość komunikacji z systemem SENT, pozwalającą na wypełnienie związanych z nową ustawą obowiązków.   Projektowana ustawa nałoży na podmioty wysyłające, odbierające i kierujących transportem […]

SKG – Sponsor Główny RetailShow & Retail Congress

W dniach 16 – 17 listopada 2016 r. wzięliśmy udział w Targach Wyposażenia Sklepów RetailShow 2016. Nasze stoisko przyciągnęło uwagę właścicieli sieci handlowych szukających nowych, lepszych rozwiązań informatycznych. Odwiedzili nas także nasi klienci, partnerzy i dostawcy rozwiązań dla sektora retail.   Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyło się kompleksowe rozwiązanie do obsługi Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) – […]