Promocja Wrota SENT – brak opłat za korzystanie z modułu SENT we Wrotach Celnych do końca maja 2017 r.

Szanowni Państwo!   Wszystkim klientom aktywującym usługę komunikacji z systemem SENT oferujemy promocyjne warunki w postaci braku opłat za korzystanie z modułu SENT we Wrotach Celnych do końca maja 2017.   Aby aktywować dostęp do usługi Wrota SENT lub dowiedzieć się więcej, prosimy o kontakt: tel.: 33 82 81 161, mail: sent@skg.pl

Pierwsza edycja warsztatów SENT

Wczoraj, 16.03.2017 roku, w siedzibie SKG w Bielsku-Białej, odbyła się pierwsza edycja warsztatów SENT. Czterogodzinne spotkanie było okazją do wymiany spostrzeżeń na temat uchwalanej właśnie ustawy o systemie monitorowania przewozu towarów oraz uruchamianego systemu SENT.   Omawiane były ogólne zasady rejestracji i aktualizacji danych w systemie SENT, a także problemy pojawiające się w szczególnych przypadkach […]

Aktualności SENT: Prace nad ustawą o monitorowaniu przewozów towarów wrażliwych dobiegają końca

Ustawa o monitorowaniu przewozów towarów wrażliwych będzie rozpatrywana na posiedzeniu Senatu RP w dniu 2 marca 2017 r. Komisja Senacka zgłosiła do niej 10 poprawek, opinia Biura Legislacyjnego zawiera też szereg pytań i wątpliwości. Ustawa ta ma wejść w życie 14 dni po jej ogłoszeniu, a od 1 maja 2017 r. mają zacząć obowiązywać przepisy […]