Wrota Podatkowe JPK – weryfikacja NIP

Szanowni Państwo,   wcześniejsza weryfikacja, czy dany podmiot jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, pozwoli uniknąć niepotrzebnych komplikacji wynikających z zawarcia transakcji z nieuprawnionym kontrahentem.   Ministerstwo Finansów w ostatnim czasie kładło duży nacisk na kontrole plików JPK_VAT związane z aktywnością podmiotów gospodarczych.   Wrota Podatkowe umożliwiają sprawdzenie czy dany podmiot jest zarejestrowany jako czynny […]

Umowa o współpracy z Centrum Edukacja

6 czerwca 2017 r. SKG podpisała umowę o współpracy z Centrum Edukacja z siedzibą w Bielsku-Białej. W ramach współpracy Partnerzy zapewnią uczniom Liceum Ogólnokształcącego „Edukacja” możliwość odbywania dobrowolnych praktyk uczniowskich oraz uczestniczenia w wykładach lub warsztatach prowadzonych przez pracowników SKG na wybrane tematy związane z programowaniem i informatyką.   Link do Partnera:   www.centrumedukacja.pl

Odbiór SENT przez Wrota SENT SKG już od 20 gr/szt.

Szanowni Państwo,   Wszystkim klientom występującym w charakterze odbierających SENT i aktywującym usługę komunikacji z systemem SENT we Wrotach Celnych oferujemy dogodne warunki komunikacji z systemem SENT. Opłata za zamknięcie zgłoszenia już od 20 gr/szt.   Aby aktywować dostęp do usługi SENT lub dowiedzieć się więcej, prosimy o kontakt: tel.: 33 82 81 161, mail: […]