Audyt recertyfikacyjny SZJ w SKG

W dniach 13-15 lutego 2018 r. przeprowadzony został w SKG audyt recertyfikacyjny Systemu Zarządzania Jakością. Audytorzy Det Norske Veritas potwierdzili zgodność Systemu z wymaganiami nowej normy ISO 9001:2015 i rekomendowali wydanie certyfikatu ważnego na kolejne 3 lata.

SKG sponsorem III Grand Prix Beskidów Karate Kyokushin

SKG dołączyła do grona sponsorów III Grand Prix Beskidów Karate Kyokushin. Zawody dla dzieci i młodzieży odbędą się 25 listopada i spodziewanych jest około 300 zawodników z Polski i krajów ościennych.

Organizacja EurTradeNet została zaproszona do udziału w pracach nad Systemem Kontroli Importu 2.0

Organizacja EurTradeNet, której członkiem i założycielem jest SKG S.A., została zaproszona do udziału w pracach związanych z wersją 2.0 Systemu Kontroli Importu, poświęconych Wspólnemu Interfejsowi dla Podmiotów. W działaniach wezmą udział przedstawiciele 9 krajów członkowskich, w tym Polski oraz 5 organizacji zrzeszających zainteresowane podmioty. EurTradeNet reprezentuje w tym gronie europejskich dostawców rozwiązań informatycznych dla cła. […]