Wrota Celne umożliwią komunikację z systemem kontroli przewozów towarów SENT

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad ustawą o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która nakłada nowe obowiązki na podmioty przewożące tzw. towary wrażliwe. Firma SKG rozszerza swoją usługę Wrota Celne o możliwość komunikacji z systemem SENT, pozwalającą na wypełnienie związanych z nową ustawą obowiązków.

 

Projektowana ustawa nałoży na podmioty wysyłające, odbierające i kierujących transportem obowiązek zgłaszania do elektronicznego systemu nadzoru transportu SENT przewozów towarów drogami publicznymi przez terytorium Polski. Z obowiązku tego zwolnione będą m.in. przewozy odbywające się pod kontrolą procedur celnych (tranzyt, eksport).

 

 Zależnie od trasy przewozu (miejsca rozpoczęcia i zakończenia) obowiązek zgłoszenia spoczywa na podmiocie wysyłającym (początek na terytorium RP), odbierającym (przywóz z krajów unijnych lub trzecich do miejsca docelowego na terytorium RP) lub przewoźniku (przewóz tranzytowy). Zgłoszenia będą w trakcie obsługi uzupełniane danymi środka transportu i kierowcy.

 

W ramach modułu SENT Wrota Celne zapewnią:

  • łatwe tworzenie elektronicznych dokumentów wymaganych przez system SENT – na podstawie danych wprowadzanych ręcznie przez użytkownika lub pobranych drogą elektroniczną z firmowego systemu ERP,
  • przesyłanie wymaganych komunikatów do systemu SENT i odbieranie odpowiedzi,
  • podgląd zgłoszeń i aktualnego stanu ich obsługi.

 

Funkcjonalność ta skierowana jest do wszystkich uczestników przewozu: wysyłających, przewoźników i odbierających, aby każdej z tych grup umożliwić wykonanie specyficznych dla nich operacji w ramach procesu obsługi zgłoszenia.