Nowy regulamin usług Wrota Celne

Na stronie www.wrotacelne.pl  opublikowany został aktualny tekst REGULAMINU świadczenia przez SKG S.A. usług „Wrota Celne”.

 

Zasadniczą zmianą jest dodanie zapisów uwzględniających nowy moduł do komunikacji z systemem monitorowania przewozu towarów wrażliwych SENT i rozszerzenie cennika o koszty obsługi nowego systemu.

 

Pozostałe zmiany dotyczą dostosowania treści regulaminu do obowiązującej obecnie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, zmiany zasad przechowywania  dokumentów archiwalnych oraz potwierdzenia wiedzy o dostępnych alternatywnych metodach komunikacji z systemami celnymi i podatkowymi.

 

Nowi użytkownicy Wrót Celnych uzyskują dostęp do usługi Wrota Celne po akceptacji  nowego regulaminu. Aktywni obecnie użytkownicy mają termin do 31.05. na akceptację zmian w regulaminie, pod warunkiem, że nie zmieni się w tym czasie zakres usług, z których korzystają. Rozszerzenie usług wiąże się z równoczesną akceptacją regulaminu w nowym brzmieniu.

W przypadku braku akceptacji zmian w regulaminie przez użytkownika, z dniem 1.06.2017  świadczenie usług zostanie ograniczone przez uniemożliwienie dodawania i przesyłania dokumentów.

 

W celu przeprowadzenia procedury akceptacji nowego regulaminu należy zalogować się do Wrót Celnych z uprawnieniami administratora (login otrzymany przy zakładaniu konta dostępu do usługi).