Wróć

Szkolenie

Kontrola danych księgowych na podstawie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK)
 

Targi RetailShow 2016

 

Wrota Podatkowe JPK

Kompleksowe rozwiązanie dla plików JPK
 

Obsługa celna transakcji handlowych

Komplet rozwiązań umożliwiających automatyzację procedur celnych.
 

KLEVAS

Wiedząc więcej, przewozisz szybciej i taniej.
 

eSAMBO

Wspólne narzędzie dla każdego poziomu struktury sieci.
Wszystkie dane w jednym, bezpiecznym miejscu.
 

ACL & dab

Dla profesjonalistów z działów finansowych, audytu, zarządzania ryzykiem i compliance.
 

asseco-logo 

 

 

Firma SKG S.A. została założona w 1986 roku przez dr. inż. Zbigniewa Główkę. Od 2008 r. funkcję Prezesa Zarządu pełni Jarosław Główka, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne), Universitaet Passau w Niemczech (Mikroekonomia) oraz Instytutu Orgmasz w Warszawie (Podyplomowe Studia Analityki Zarządzania).

 

W roku 2012 SKG dołączyła do grupy Asseco zyskując solidne zaplecze finansowo-merytoryczne.

Więcej

   logo ACL logo dab  eurtradenet    Qlik Business Intelligent

Więcej

SKG S.A.
43-309 Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 336
tel. +48 33 82 81 100, fax +48 33 82 81 105
e-mail: firma@skg.pl

 

NIP: 547-12-57-936

REGON: 070711270

KRS: 0000047940

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 500 000 zł w całości opłacony